hinnakiri
ja renditingimused

Hinnakiri

rendi tingimused

Vajalikud dokumendid:

Saunabussi rentimisel on vajalik esitada nii kehtiv juhiluba, ID-kaart või pass.
Renditud saunabussi võivad juhtida vähemalt 21- aastased isikud, kes omavad B-
kategooria juhiluba min. 2 aastat. Kui rentnikuks on juriidiline isik, sõlmib
sõiduki kasutamiseks lepingu juhatuse liige või tema poolt volitatud isik, kes esitab
volitusi tõendavad dokumendid.

Tagatisraha:

Saunabussi rentnik peab tasuma 100 eurot tagatisraha, mis rendilepingu nõuete
täitmise korral tagastatakse peale sõiduki korrektses olekus tagastamist.

Rendiperiood:

Saunabussi rendi minimaalne rendiperiood on 1 ööpäev või vastavalt kokkuleppele. Kui
saunabuss tagastatakse rohkem kui 2 tundi eelnevalt kokkulepitud ajast, võidakse
renditasule lisada ühe lisa rendipäeva tasu. Seepärast soovitame aegsasti teavitada
võimalikest muudatustest saunabussi tagastamise aja ja/või koha suhtes.
Rent alates kell 14:00 ning tagastus järgmisel päeval hiljemalt 12:00.

Maksed:

Nii eeldatav renditasu kui ka tagatisraha summa tasutakse üldjuhul vahetult enne
rendiperioodi algust. Lõplik arveldamine toimub pärast sõiduki tagastamist
rendileandjale. Tasuda on võimalik ülekandega ja sularahas.

Lepingu kehtivus:

Iga allkirjastatud leping on siduv- ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud v-i sellest aru
saanud. Soovitame Teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused täpselt läbi lugeda
ning vajadusel täpsustada.Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Sõitmine Eestist väljapoole:

Klient ei tohi saunabussiga sõita väljapoole Eestit. Vastav soov tuleb enne
rendileandjaga kooskõlastada.

Auto seisukord:

Saunabuss antakse üle tangituna. Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude
eest, mis võivad tuleneda saunabussi rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või
viibib. Kui rike tekib rendiperioodi ajal võib rentnik nõuda raha tagastamist.

Kütus:
Auto antakse Teile üle täis kütusepaagiga. Saunabussi tagastamisel mitte täis paagiga
arvestatakse renditasule juurde 100 eurot leppetrahv. Valesti tangitud kõtusest
tekitatud kahju korvab Rentnik.

Auto üleandmine ja tagastamine:

Rendiperiood algab rendipäeval kokkulepitud ajal ning lõppeb rendi lõpp-päeval
kokkulepitud ajal. Rendiperiood algab rendipäeval kokkulepitud ajal Raplamaal, Kodila külas, Põllu 3 ning lõppeb rendi lõpp-päeval Raplamaal, Kodila külas, Põllu 3. Saunabuss tuleb tagastada siseruumid hoolikalt puhastatuna nagu oli
rendile võtmise hetkel. Välipuhastust ei pea Rentnik teostama. Rendileandjal on õigus
nõuda koristusraha kui saunabuss ei ole piisavalt koristatud. Koristuse hind on 50
eurot, mis tuleb tasuda vajadusel saunabussi tagastamisel. Auto tagastamisel teostavad
auto ülevaatuse rendileandja ja rentija koos. Vead mida ei olnud rendile andmise
hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab rentija remonditöö
teostaja hinnakirja alusel. Kui rentija ei tagasta saunabussi õigeaegselt on rendileandjal
õigus nõuda hilinenud päevade eest topeltrenti.

Nõuded kolmandatelt isikutelt:

Kõik rentniku ja/või matkaauto kasutamise poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud
nõuded kolmandatelt isikutelt(näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid,

viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku poolt täielikule
hüvitamisele ka tagantjärgi.

Muu:

Autos ei tohi vedada lemmikloomi ega suitsetatada. Nõude rikkumise leppetrahv on
100 eurot.

Varustus:

Sõidukile on paigaldatud asukoha jälgimise seade.

Saun:

Rentnik vastutab sauna eeskujuliku kasutamise ja üleandmise eest. Rendileandja ei
vastuta saunabussi kasutajate varalise ega tervisliku kahju eest.